Mijn Naturavetal
zoek op naturavetal.nl

Herroeping

Modelinstructies voor herroeping
Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.


Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Naturavetal Nederland & België, Westkanaalweg 112, 2461EK, Ter Aar, Nederland, info@naturavetal.nl, Telefoon (NL) 06 574 90 903 - (B) 0492 310 922, via een duidelijke verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, gebruik van dit formulier is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen (met betrekking tot die herroeping) die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:
•    Overeenkomsten voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.
•    Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
– Aan: Naturavetal Nederland & België, Westkanaalweg 112, 2461EK, Ter Aar, Nederland, info@naturavetal.nl, Telefoon (NL) 06 574 90 903 - (B) 0492 310 922
– Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep.
– Besteld op /Ontvangen op:
– Naam consument:
– Adres consument:
– Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum:

 

 

Naturavetal Newsletter

Onze nieuwsbrief met waardevolle tips en informatie over nieuwigheden

Meld u nu snel en gemakkelijk aan voor onze nieuwsbrief! Hierin informeren wij u over onze nieuwigheden over puur natuurlijk, gezond hondenvoer en soortspecifiek kattenvoer – en geven waardevolle tips voor het voeden en bewaren – voor een lang gezond en vitaal leven voor uw hond en uw kat.