Herroeping

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u door middel van een duidelijke verklaring (E-mail of een brief per post aan Naturavetal Nederland & België, Westkanaalweg 112, 2461EK, Ter Aar, Nederland, info@naturavetal.nl, tel: +31 6 574 90 90 3) uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract communiceren. U kunt dit doen met behulp van het modelformulier voor herroeping en deze volledig in te vullen. Klik hier om het formulier te downloaden.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht.

U dient de goederen uiterlijk 14 dagen na ontvangst aan ons retour te zenden of te overhandigen.
U draagt de retourkosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die normaal gezien niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard, worden de verzendkosten door u gedragen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd of als hun originele verzegeling na levering is verwijderd.

Model herroeping:

  • Aan Naturavetal Nederland & België, Westkanaalweg 112, 2461EK, Ter Aar, Nederland, info@naturavetal.nl, tel: +31 6 574 90 90 3
  • Ik herroep hierbij het door mij gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)
  • Besteld op (*) / ontvangen op (*):
  • Naam van de consument:
  • Adres van de consument:
  • Datum:
  • Handtekening van de consument (alleen bij kennisgeving op papier)
    (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.